رصدخانه توسعه

شاخص جهانی صلح

صلح چیست؟ صلح آمیز بودن کشورها چه نقشی در توسعه آنها دارد؟ آیا صلح لزوماً امری نظامی است؟ ایران در داخل و خارج از مرزهایش به چه اندازه کشور صلح آمیزی است؟ شاخص جهانی صلح به این سوالات پاسخ [...]

ادامه مطلب...

دموکراسی در بحران؛ ویرانیِ زیستِ حقوقیِ کارگران بر مبنای شاخص حقوق جهانی ITUC

پس از شیوع بحران کرونا، موقعیتِ طبقاتی فرودستان جامعه بیش از همه تضعیف گردید. بحران اقتصادی موجود در جامعه ایران، عمیق­تر گردید و اقتصاد ایران را به سمتِ فروپاشی برد و البته طبقه کارگر در این میان بیش از [...]

ادامه مطلب...

شاخص کامیابی لگاتوم

کامیابی چیست؟ چرا بعضی ملت ها از بعضی دیگر کامیاب ترند؟ وضعیت ایران در شاخص کامیابی چگونه است؟ اگر به دنبال پاسخ این سوالات ھستید این ویدئو را تماشا کنید. این ویدیو توسط “موسسه لگاتوم” تولید، و توسط رصدخانه [...]

ادامه مطلب...

رتبه ۹۳ ایران در کیفیت زندگی

شاخص های جهانی توسعه تلاش می کنند عملکرد سیاستگذاران کشورها را در قالب اعداد و ارقام اندازه گیری کنند و به آنها نشان دهند کشورشان در کجای رتبه‌بندی‌های جهانی قرار گرفته است. یکی از معتبرترین آنها شاخص پیشرفت اجتماعی [...]

ادامه مطلب...

نابرابری در «شاخص توسعه انسانی»

پروژه «شاخص توسعه ملی» یکی از فعالیت‌های اصلی و کاربردی موسسه پویش فکری توسعه است که در بخش «رصدخانه توسعه» در حال اجرا بوده و اولین گزارش آن که به بررسی وضعیت ایران در حوزه مهمترین شاخص‌های توسعه و [...]

ادامه مطلب...