رصدخانه توسعه

«شاخص جهانی نوآوری» درباره ایران چه می‌گوید؟

خلاقیت و نوآوری برای پیشرفت و توسعه ضروری هستند. برای حل مشکلات زندگی شخصی، برای بهبود کسب و کار، برای بقا و رقابت در بازار، برای اصلاح سیاست های کلان غلط، برای بهبود آموزش کودکان و نیروی کار، ما [...]

ادامه مطلب...

شاخص پیشرفت اجتماعی

شاخص پیشرفت اجتماعی توسعه را فراتر از رشد اقتصادی می‌داند. از نظر این شاخص توانمندسازی همه افراد یک جامعه و ایجاد فرصت برابر برای خودشکوفایی افراد و گروه‌های اجتماعی محور اصلی پیشرفت اجتماعی است. شاخص پیشرفت اجتماعی کیفیت زندگی [...]

ادامه مطلب...

شاخص جهانی صلح

صلح چیست؟ صلح آمیز بودن کشورها چه نقشی در توسعه آنها دارد؟ آیا صلح لزوماً امری نظامی است؟ ایران در داخل و خارج از مرزهایش به چه اندازه کشور صلح آمیزی است؟ شاخص جهانی صلح به این سوالات پاسخ [...]

ادامه مطلب...

شاخص کامیابی لگاتوم

کامیابی چیست؟ چرا بعضی ملت ها از بعضی دیگر کامیاب ترند؟ وضعیت ایران در شاخص کامیابی چگونه است؟ اگر به دنبال پاسخ این سوالات ھستید این ویدئو را تماشا کنید. این ویدیو توسط “موسسه لگاتوم” تولید، و توسط رصدخانه [...]

ادامه مطلب...

نابرابری در «شاخص توسعه انسانی»

پروژه «شاخص توسعه ملی» یکی از فعالیت‌های اصلی و کاربردی موسسه پویش فکری توسعه است که در بخش «رصدخانه توسعه» در حال اجرا بوده و اولین گزارش آن که به بررسی وضعیت ایران در حوزه مهمترین شاخص‌های توسعه و [...]

ادامه مطلب...