گزارشات توسعه

شاخص جهانی تروریسم و رتبه ایران در گزارش ۲۰۲۰

شاخص جهانی تروریسم به بررسی تعداد حوادث تروریستی، تعداد افراد کشته شده ضمن حوادث تروریستی، تعداد مصدومان ناشی از حوادث تروریستی و آسیب وارد شده به اموال عمومی ناشی از حوادث تروریستی در کشورهای مختلف پرداخته و آنها را [...]

ادامه مطلب...

دموکراسی در بحران؛ ویرانیِ زیستِ حقوقیِ کارگران بر مبنای شاخص حقوق جهانی ITUC

پس از شیوع بحران کرونا، موقعیتِ طبقاتی فرودستان جامعه بیش از همه تضعیف گردید. بحران اقتصادی موجود در جامعه ایران، عمیق­تر گردید و اقتصاد ایران را به سمتِ فروپاشی برد و البته طبقه کارگر در این میان بیش از [...]

ادامه مطلب...

رتبه ۹۳ ایران در کیفیت زندگی

شاخص های جهانی توسعه تلاش می کنند عملکرد سیاستگذاران کشورها را در قالب اعداد و ارقام اندازه گیری کنند و به آنها نشان دهند کشورشان در کجای رتبه‌بندی‌های جهانی قرار گرفته است. یکی از معتبرترین آنها شاخص پیشرفت اجتماعی [...]

ادامه مطلب...

گزارش سالانه ۱۳۹۷

گزارش سالانه عملکرد پویش فکری توسعه ۱۳۹۷ خورشیدی از سال ۱۳۹۷، برای شفافیت بیشتر و همچنین جلب مشارکت استادان و محققان در برنامه‌های متنوع مؤسسه پویش فکری توسعه، گزارش‌های سالیانه‌ای منتشر ‌می‌شود که حاوی فهرست و شرح فعالیت‌های اصلی، اهداف و [...]

ادامه مطلب...