آخرین مطالب

گزارش سالانه پویش فکری توسعه 1397

گزارش سالانه ۱۳۹۷

گزارش سالانه عملکرد پویش فکری توسعه ۱۳۹۷ خورشیدی

از سال ۱۳۹۷، برای شفافیت بیشتر و همچنین جلب مشارکت استادان و محققان در برنامه‌های متنوع مؤسسه پویش فکری توسعه، گزارش‌های سالیانه‌ای منتشر ‌می‌شود که حاوی فهرست و شرح فعالیت‌های اصلی، اهداف و برنامه‌های یک‌ساله و گزارش‌های آماری و مالی این مؤسسه در هر‌یک از فعالیت‌های انجام‌شده است.

این گزارش‌ها روند دستیابی به محصولات، نتیجه‌ها و دستاوردهای مد نظر پویش فکری توسعه در طول سال‌های متمادی، و همچنین انباشت تجربه زیستهٔ این مؤسسه را نمایش می‌دهند. بر این اساس هر ساله سعی خواهد شد تا پایان فصل بهار گزارش سالیانه فعالیت‌ها و برنامه‌های مؤسسه در سال گذشته منتشر شود.از این‌رو، اینک گزارش سال ۹۷ را منتشر می‌کنیم و تا پایان بهار ۹۹، گزارش سال ۹۸ نیز منتشر خواهد شد.

برای دریافت فایل گزارش در فرمت PDF کلیک کنید.

اشتراک گذاری پست