میزگردهای توسعه

توسعه از دیدگاه ژان ژاک روسو

یازدهمین نشست از سلسله جلسات مقالات عمومی توسعه با بررسی آراء ژان ژاک روسو توسط آقای دکتر حسن قربانی در تاریخ 13 تیر 1398 برگزار شد. مهمانان این نشست آقای دکتر مصطفی  قادری و دکتر محسن رنانی در کنار...

توسعه از دیدگاه آمارتیا سن

دهمین نشست سلسله جلسات مقالات عمومی پویش فکری توسعه در تاریخ 30 خرداد 1398 با ارائه نظریه آمارتیا سن توسط خانم دکتر مهنوش مانی برگزار شد. در این سلسه نشست ها که به معرفی آراء و نظریه های اندیشمندان...

توسعه از دیدگاه آلبرت هیرشمن

نهمین نشست مقالات عمومی پویش فکری توسعه، با ارائه مقاله آلبرت اوت هیرشمن در تاریخ 30 خرداد 1398 برگزار شد. در این نشست آقای آرام سپهری وند، این اقتصاددانان اثر‌گذار در زمینه اقتصاد سیاسی را معرفی و به بررسی...

توسعه از دیدگاه داگلاس نورث

نشست‌های هفتم و هشتم از سلسله جلسات مقالات عمومی پویش فکری توسعه در تاریخ 22 فروردین 1398، با تحلیل نظری آراء نورث توسط سلمان قاراخانی صورت گرفت. نورث یکی از اندیشمندان نهادگرایی جدید است که  اقدام به تعدیل و...

توسعه از دیدگاه امانوئل والرشتاین

ششمین جلسه ارائه مقالات عمومی در تاریخ 23 اسفند 1397 با ارائه آقای دکتر نریمان محمدی درباره نظریه امانوئل والرشتاین در توسعه انجام گرفت. مضمونِ مرکزیِ اندیشه والرشتاین، نظامِ جهانی است. وی نظام جهانی را یک نظام اجتماعی می...

توسعه از دیدگاه نیل اسملسر

پنجمین جلسه ارائه مقالات عمومی در تاریخ 23 اسفند 1397 با ارائه نظریه پرداز توسعه، نیل اسملسر انجام گرفت. در این نشست خانم دکتر الهه شعبانی به صورت آنلاین از هند، نیل اسملسر نظریه پرداز توسعه و جنبش را...

یورگن هابرماس، نظریه پرداز حوزه عمومی

چهارمین جلسه از میزگردهای توسعه، در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ با ارائه مقاله «یورگن هابرماس، نظریه پرداز حوزه عمومی» نوشته‌ دکتر الهه شعبانی، ارائه شد و در ادامه آن مقاله جلسه اول یعنی ماکس وبر تشریح شد. به این...

ماکس وبر، نظریه پرداز سرمایه‌داری مدرن

در سومین جلسه از میزگردهای توسعه با موضوع «ماکس وبر، نظریه پرداز سرمایه‌داری مدرن» که در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ برگزار شد؛ دکتر الهه شعبانی، نویسنده و ارائه کننده مقاله معرفی اجمالی از ماکس وبر ارائه کرد: ماکس وبر...

توسعه از دیدگاه والت روستو

در دومین جلسه از میزگردهای توسعه که در روز  پنج شنبه ۹ اسفند ۹۷، در دفتر پویش فکری توسعه برگزار شد، آرای والت ویتمن روستو، اقتصاددان و نظریه‌پرداز توسعه مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه از بررسی مقالات عمومی،...

توسعه از دیدگاه جیمز هکمن

در اولین جلسه از میزگردهای توسعه که  در روز پنج شنبه ۹ اسفند ۹۷، در دفتر پویش فکری توسعه برگزار شد، آرای جیمز هکمن، اقتصاددان و نظریه‌پرداز توسعه مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه خانم زهرا منتظری نویسنده مقاله...

مهنوش مانی

پژوهشگر پویش فکری توسعه

دکتری ادبیات فارسی