رویدادها

فراخوان نخستین جشنواره‌ی جوانه‌های توسعه

از یکی بود یکی نبود تا بود و بود همیشه بود، دنیا همه‌اش یه شکل نبود. یک دنیا حرف براى گفتن داریم تا بتوانیم دنیا را آن طور که دلمان می‌خواهد بسازیم. می‌خواهیم خوب نگاه کنیم، خوب فکر کنیم [...]

ادامه مطلب...