رادیو توسعه

رادیو توسعه: پایان فصل یک

در فصل نخست رادیو توسعه در سی و چهار سفر، همراه شما بودیم. بر فراز امواج صدا افق‌های گسترده‌تری را تجربه کردیم تا نشانه‌های توسعه را بجوییم، بشناسیم و طلب کنیم. به زودی فصل جدید این رادیو را با [...]

ادامه مطلب...

رادیو توسعه: صربستان؛ افق جدید

فایل صوتی قسمت‌‌‌‌ سی‌ و سوم و سی و چهارم رادیو توسعه را با موضوع کشور صربستان از طریق پیوند زیر دریافت کنید: صربستان: افق جدید قسمت یک: فرهنگ، سبک زندگی و توسعه http://renanistorage.ir/Pooyeshfekri/radio-tosee/radio-tosee33.mp3   قسمت دو: حقوق حیوانات و توسعه http://renanistorage.ir/Pooyeshfekri/radio-tosee/radio-tosee34.mp3

ادامه مطلب...

رادیو توسعه: مجارستان؛ اروپا با رنگ آسیا

فایل صوتی قسمت‌‌‌‌‌های سی‌ و یکم و سی و دوم رادیو توسعه را با موضوع کشور مجارستان از طریق پیوندهای زیر دریافت کنید: مجارستان: اروپا با رنگ آسیا قسمت یک: مجارستان و توسعه http://renanistorage.ir/Pooyeshfekri/radio-tosee/radio-tosee31.mp3   قسمت دو: هنر و توسعه http://renanistorage.ir/Pooyeshfekri/radio-tosee/radio-tosee32.mp3  

ادامه مطلب...

رادیو توسعه: اتریش؛ نوای دلنشین آموزش

فایل صوتی قسمت‌‌‌‌ سی‌ام رادیو توسعه را با موضوع کشور اتریش از طریق پیوند زیر دریافت کنید: اتریش: نوای دلنشین آموزش موضوع: توسعه و آموزش http://renanistorage.ir/Pooyeshfekri/radio-tosee/radio-tosee30.mp3

ادامه مطلب...

رادیو توسعه: آلمان؛ بر فراز تاریخ تحول

فایل صوتی قسمت‌‌‌‌های بیست و پنجم، بیست و ششم، بیست و هفتم و بیست و نهم رادیو توسعه را با موضوع کشور آلمان از طریق پیوندهای زیر دریافت کنید: آلمان، بر فراز تاریخ تحول قسمت یک: جنگ و توسعه http://renanistorage.ir/Pooyeshfekri/radio-tosee/radio-tosee25.mp3   قسمت دو: توسعه [...]

ادامه مطلب...

رادیو توسعه: لبنان، عروس مدیترانه

فایل صوتی قسمت بیست و هشتم رادیو توسعه را با موضوع کشور لبنان از طریق پیوند زیر دریافت کنید: لبنان: عروس مدیترانه موضوع: دموکراسی و توسعه http://renanistorage.ir/Pooyeshfekri/radio-tosee/radio-tosee28.mp3

ادامه مطلب...

رادیو توسعه: مالزی؛ زیر پرچم تنوع فرهنگی

فایل صوتی قسمت‌‌‌های بیست و دوم، بیست و سوم و بیست و چهارم رادیو توسعه را با موضوع کشور مالزی از طریق پیوندهای زیر دریافت کنید: مالزی: زیر پرچم تنوع فرهنگی قسمت یک: تحمل تفاوت‌ها و توسعه http://renanistorage.ir/Pooyeshfekri/radio-tosee/radio-tosee22.mp3   قسمت دو: آرامش و توسعه http://renanistorage.ir/Pooyeshfekri/radio-tosee/radio-tosee23.mp3   قسمت سه: توسعه و [...]

ادامه مطلب...

رادیو توسعه: رنگستان هزارآیین؛ هند

فایل صوتی قسمت‌‌های هشتم و سیزدهم و بیست‌ویکم رادیو توسعه را با موضوع کشور هند از طریق پیوندهای زیر دریافت کنید: رنگستان هزارآیین؛ هند قسمت یک: تاریخ استقلال هند http://renanistorage.ir/Pooyeshfekri/radio-tosee/radio-tosee8.mp3   قسمت دو: ساده زیستی و صبر اجتماعی http://renanistorage.ir/Pooyeshfekri/radio-tosee/radio-tosee13.mp3   قسمت سه: همبستگی اجتماعی http://renanistorage.ir/Pooyeshfekri/radio-tosee/radio-tosee21.mp3

ادامه مطلب...

رادیو توسعه: موزه زنده دنیا؛ بلژیک

فایل صوتی قسمت‌ بیستم رادیو توسعه را از طریق پیوند زیر دریافت کنید: موزه زنده دنیا: بلژیک موضوع: توسعه و حقوق شهروندی افراد کم‌توان http://renanistorage.ir/Pooyeshfekri/radio-tosee/radio-tosee20.mp3

ادامه مطلب...

رادیو توسعه: کره، با رنگ شرق به طعم غرب

فایل صوتی قسمت‌ هفدهم، هجدهم و نوزدهم رادیو توسعه را از طریق پیوندهای زیر دریافت کنید: کره، با رنگ شرق به طعم غرب قسمت اول: معبد تن http://renanistorage.ir/Pooyeshfekri/radio-tosee/radio-tosee17.mp3   قسمت دوم: سخت کوشی http://renanistorage.ir/Pooyeshfekri/radio-tosee/radio-tosee18.mp3   قسمت سوم: تکنولوژی و توسعه پایدار http://renanistorage.ir/Pooyeshfekri/radio-tosee/radio-tosee19.mp3

ادامه مطلب...