رادیو توسعه

رادیو توسعه: پایان فصل یک

در فصل نخست رادیو توسعه در سی و چهار سفر، همراه شما بودیم. بر فراز امواج صدا افق‌های گسترده‌تری را تجربه کردیم تا نشانه‌های توسعه را بجوییم، بشناسیم و طلب کنیم. به زودی فصل جدید این رادیو را با...

رادیو توسعه: صربستان؛ افق جدید

فایل صوتی قسمت‌‌‌‌ سی‌ و سوم و سی و چهارم رادیو توسعه را با موضوع کشور صربستان از طریق پیوند زیر دریافت کنید: صربستان: افق جدید قسمت یک: فرهنگ، سبک زندگی و توسعه https://st.pooyeshfekri.com/radio-tosee/radio-tosee33.mp3 قسمت دو: حقوق حیوانات و توسعه https://st.pooyeshfekri.com/radio-tosee/radio-tosee34.mp3

رادیو توسعه: مجارستان؛ اروپا با رنگ آسیا

فایل صوتی قسمت‌‌‌‌‌های سی‌ و یکم و سی و دوم رادیو توسعه را با موضوع کشور مجارستان از طریق پیوندهای زیر دریافت کنید: مجارستان: اروپا با رنگ آسیا قسمت یک: مجارستان و توسعه https://st.pooyeshfekri.com/radio-tosee/radio-tosee31.mp3 قسمت دو: هنر و توسعه https://st.pooyeshfekri.com/radio-tosee/radio-tosee32.mp3

رادیو توسعه: اتریش؛ نوای دلنشین آموزش

فایل صوتی قسمت‌‌‌‌ سی‌ام رادیو توسعه را با موضوع کشور اتریش از طریق پیوند زیر دریافت کنید: اتریش: نوای دلنشین آموزش موضوع: توسعه و آموزش https://st.pooyeshfekri.com/radio-tosee/radio-tosee30.mp3

رادیو توسعه: آلمان؛ بر فراز تاریخ تحول

فایل صوتی قسمت‌‌‌‌های بیست و پنجم، بیست و ششم، بیست و هفتم و بیست و نهم رادیو توسعه را با موضوع کشور آلمان از طریق پیوندهای زیر دریافت کنید: آلمان، بر فراز تاریخ تحول قسمت یک: جنگ و توسعه https://st.pooyeshfekri.com/radio-tosee/radio-tosee25.mp3 قسمت دو: توسعه...

رادیو توسعه: لبنان، عروس مدیترانه

فایل صوتی قسمت بیست و هشتم رادیو توسعه را با موضوع کشور لبنان از طریق پیوند زیر دریافت کنید: لبنان: عروس مدیترانه موضوع: دموکراسی و توسعه https://st.pooyeshfekri.com/radio-tosee/radio-tosee28.mp3

رادیو توسعه: مالزی؛ زیر پرچم تنوع فرهنگی

فایل صوتی قسمت‌‌‌های بیست و دوم، بیست و سوم و بیست و چهارم رادیو توسعه را با موضوع کشور مالزی از طریق پیوندهای زیر دریافت کنید: مالزی: زیر پرچم تنوع فرهنگی قسمت یک: تحمل تفاوت‌ها و توسعه https://st.pooyeshfekri.com/radio-tosee/radio-tosee22.mp3 قسمت دو: آرامش و توسعه https://st.pooyeshfekri.com/radio-tosee/radio-tosee23.mp3 قسمت سه: توسعه...

رادیو توسعه: رنگستان هزارآیین؛ هند

فایل صوتی قسمت‌‌های هشتم و سیزدهم و بیست‌ویکم رادیو توسعه را با موضوع کشور هند از طریق پیوندهای زیر دریافت کنید: رنگستان هزارآیین؛ هند قسمت یک: تاریخ استقلال هند https://st.pooyeshfekri.com/radio-tosee/radio-tosee8.mp3 قسمت دو: ساده زیستی و صبر اجتماعی https://st.pooyeshfekri.com/radio-tosee/radio-tosee13.mp3 قسمت سه: همبستگی اجتماعی https://st.pooyeshfekri.com/radio-tosee/radio-tosee21.mp3

رادیو توسعه: موزه زنده دنیا؛ بلژیک

فایل صوتی قسمت‌ بیستم رادیو توسعه را از طریق پیوند زیر دریافت کنید: موزه زنده دنیا: بلژیک موضوع: توسعه و حقوق شهروندی افراد کم‌توان https://st.pooyeshfekri.com/radio-tosee/radio-tosee20.mp3

رادیو توسعه: کره، با رنگ شرق به طعم غرب

فایل صوتی قسمت‌ هفدهم، هجدهم و نوزدهم رادیو توسعه را از طریق پیوندهای زیر دریافت کنید: کره، با رنگ شرق به طعم غرب قسمت اول: معبد تن https://st.pooyeshfekri.com/radio-tosee/radio-tosee17.mp3 قسمت دوم: سخت کوشی https://st.pooyeshfekri.com/radio-tosee/radio-tosee18.mp3 قسمت سوم: تکنولوژی و توسعه پایدار https://st.pooyeshfekri.com/radio-tosee/radio-tosee19.mp3


Notice: Undefined index: redux_current_tab in /var/www/pooyeshfekri.com/htdocs/wp-content/themes/porto-child/footer.php on line 166