آخرین مطالب

گزارش سالانه پویش فکری توسعه گزارش عملکرد سال 1402

گزارش سالانه پویش فکری توسعه: گزارش عملکرد سال ۱۴۰۲

هفتمین سال از فعالیت پویش فکری توسعه نیز به پایان رسید. مجموعه پویش فکری توسعه در طول این هفت سال تلاش کرد تا با دنبال نمودن تفاهم نسل‌ها و توافق دست‌ها، جاده توسعه ملی را هموار کند و فانوسی هرچند کوچک را در فضای مه‌آلود امروز جامعه ایران روشن کند.  

«پویش فکری توسعه» تنها یک اندیشکده نیست، بلکه پویشی است که همراهی همه شما عزیزان، نقش مهم و معناداری در تحقق اهداف جمعی آن ایفا می‌کند. ضمن قدردانی از همراهان عزیز، در ادامه گزارش سالانه مجموعه تلاش‌های دوستان هم‌پویشی ما در سال گذشته (۱۴۰۲) تقدیم می‌گردد. این فعالیت ها در ۵ حلقه یا زیربخشی صورت گرفته است که عبارتند از: ۱- حلقه‌ اندیشه‌نگاری توسعه ۲- حلقه رصدخانه توسعه ۳- حلقه فرهنگ‌بانی توسعه، ۴- حلقه تدبیرخانه توسعه و ۵- حلقه بوم‌نمای توسعه. 

 

حلقه‌ اندیشه‌نگاری توسعه: این بخش از پویش فکری توسعه به انجام مطالعات نظری و نظریه پردازی در حوزه توسعه می‌پردازد و شامل گفت‌وگوهای توسعه (با صاحب‌نظران ایرانی)، مطالعه نظریه‌پردازان خارجی و ترجمه و تالیف کتابهای مرتبط با توسعه می‌شود. در سال ۱۴۰۲ فعالیت‌های زیر در این حلقه صورت گرفته است: 

 • کتاب‌های گفت‌وگوهای توسعه سه صاحب نظر برجسته کشور، یعنی دکتر محمدرضا سرکار آرانی، دکتر داریوش آشوری و دکتر فرهنگ رجایی به صورت نهایی آماده انتشار شده است، در انتشارات شرق به چاپ خواهد رسید و رونمایی این کتاب‌ها در ابتدای سال آینده انجام خواهد شد.  
 • نهایی‌سازی تدوین و ویرایش کتاب‌های گفت‌وگوهای توسعه از صاحب نظران علی رضاقلی، دکتر پرویز پیران  
 • پیش برد کتاب مراحل نهایی کتابهای گفت‌وگوهای توسعه از صاحب نظران همایون کاتوزیان، مسعود نیلی، فرشاد مومنی، ناصر فکوهی، رضا داوری اردکانی، سید محمد بهشتی، یراوند آبراهامیان، بهروز زنوز، محمد راسخ، سید جواد طباطبایی 
 • آغاز تدوین روایت‌های گفت‌گوهای توسعه با دکتر محمد ستاری‌فر، دکتر هادی خانیکی و دکتر شهیندخت خارزمی 
 • چاپ و انتشار کتاب «شکرستان و زهرستان» با انتشارات شرق نوشته دکتر عبدالحسین ساسان و برگزاری رونمایی این کتاب در خانه اندیشمندان علوم انسانی 
 • چاپ و انتشار کتاب «خاستگاه تاریخی اندیشه توسعه» با انتشارات فرهنگ مردم، نوشته رضا مجیدزاده 
 • دریافت مجوز و پیگیری مراحل چاپ و انتشار کتاب «قمار توسعه» ترجمه شهریار آیراملو 
 • چاپ و انتشار کتاب اقتصاد ویژه تنی با انتشارات فرهنگ مردم، ترجمه علی عباسی و داوود نجفی 
 • تدوین و آماده سازی کتاب «توسعه به زبان ساده» شامل مجموعه نظریه پردازان خارجی توسعه که در دست ویراستاری است.  

 

حلقه رصدخانه توسعه: این بخش از پویش فکری توسعه به رصد روند تحولات توسعه ایران در بین کشورهای جهان می‌پردازد و سعی دارد همانند یک رصدخانه همه شاخص‌های توسعه‌ای را مورد توجه قرار دهد، و وضعیت، روند و آینده توسعه را شناسایی و در نهای گلوگاه‌های توسعه ایران را گوش‌زد کند. در سال ۱۴۰۲ فعالیت‌های زیر در این حلقه صورت گرفته است: 

 • چاپ و انتشار «کتاب توسعه» یکم ۱۴۰۱ و برگزاری مراسم رونمایی از این کتاب 
 • تدوین «کتاب توسعه» دوم ۱۴۰۲ و آماده‌سازی آن که در ابتدای سال آینده چاپ و رونمایی می‌شود 
 • ترجمه و خلاصه گزارش‌های جهانی منتشر شده در حوزه توسعه و انتشار ۷ مورد از آنها  
 • تدوین و انتشار ۳۰ یادداشت توسعه‌ای در موضوعات مختلف در سایت و کانال پویش فکری توسعه 
 • تدوین و انتشار ۱۰ محتوای چند رسانه‌ای در موضوعات مختلف توسعه‌ای‌ در سایت و کانال پویش فکری توسعه 
 • تدوین رویدادنامه توسعه ۵ سال گذشته ایران و دعوت از اساتید، نخبگان و مخاطبین فرهیخته برای مشارکت در تحلیل روند رویداد‌های توسعه در ایران 

 

حلقه فرهنگبانی توسعه: این بخش از پویش به تهیه محتوای لازم برای ارتقای ویژگی‌های انسان توسعه‌یافته در بین گروه‌های سنی و گروه‌های اجتماعی مختلف می‌پردازد. در سال ۱۴۰۲ فعالیت‌های زیر در این حلقه صورت گرفته است: 

 • آغاز بخش کودکی و توسعه در پویش فکری توسعه و آمادهسازی محتوای لازم برای این بخش 
 • چاپ و انتشار کتاب «ماجراجویی‌های توسعه» با انتشارات فرهنگ مردم، نوشته سیمین مشکاتی 
 • صوتی‌سازی کتاب «مدرسه رویایی» و انتشار فایل کتاب و صوت‌ها به صورت رایگان، از انتشارات قطره و نوشته تتسوکو کوریاناگی و ترجمه سوسن فیروزی 
 • ترجمه و ویراستاری کتاب «چگونه کودکان شادتری داشته باشیم؟» و آغاز صوتی‌سازی این کتاب برای انتشار رایگان فایل و صوت‌ها (در ابتدای سال آینده منتشر خواهد شد) 
 • ترجمه و آماده سازی کتاب «بگذاریم کودکان بازی کنند» برای فرایند صوتی سازی آن. این کتاب در دست ویراستاری است.  

 

حلقه تدبیرخانه توسعه: این بخش از پویش فکری توسعه به تحلیل فعالیت‌ها و فرصت‌های حکمرانی برای توسعه ایران می‌پردازد و سعی خواهد کرد، نقاط عزیمت و فرصت‌هایی که پیش روی توسعه ‌ایران قرار دارد را به صورت شفاف و داده محور شناسایی و بیان کند. در سال ۱۴۰۲ فعالیت‌های زیر در این حلقه صورت گرفته است: 

 • شروع تدوین تاریخ شفاهی توسعه ایران با دو تن از مسئولین سابق کشوری و برگزاری جلسات ثبت وقایع توسعهای 
 • تدوین فهرست موضوعات پژوهشی اولویت‌دار کشور برای تهیه گزارش سیاست‌گذاری در پویش فکری توسعه و آغاز تدوین اولین گزارش سیاستی توسعه (که این گزارش در ابتدای سال آینده منتشر خواهد شد) 
 • مصاحبه با بیش از ۵۰ صاحب نظر دانشگاهی توسعه و یا مسئولین سابق کشوری و استانی در رابطه با مسئلهشناسی سیاست‌گذاری توسعه در ایران خلاصه سازی و انتشار ۷ مصاحبه ازین مجموعه در سایت و کانال پویش فکری توسعه 
 • طراحی شبکه مضامین و تدوین کتاب «مسئله شناسی سیاست‌گذاری توسعه در ایران» توسط دکتر محمد حیدری (این کتاب پس از ویراستاری در سال آینده منتشر خواهد شد) 

 

حلقه بوم‌نمای توسعه: این بخش از پویش فکری توسعه به مطالعه و نگاه بخشی و منطقه‌ای به مسائل توسعه در ایران می‌پردازد و سعی خواهد کرد تا با تمرکز بر یک استان یا منطقه مسائل را دقیق‌تر و عملیاتی‌تر بشناسد و راهکارهای عملیاتی ارائه کند. توجه به زیست بوم توسعه ایران و مسائل زیست محیطی در این بخش صورت خواهد گرفت. در سال ۱۴۰۲ فعالیت‌های زیر در این حلقه صورت گرفته است: 

 • مطالعه بر روی استان خراسان جنوبی به عنوان دومین استان مورد مطالعه پویش فکری توسعه پس از کرمانشاه (حاصل این مطالعه در کتاب توسعه ۱۴۰۲ منتشر خواهد شد) 

 

گزارش مالی پویش فکری توسعه در سال ۱۴۰۲: 

در سال گذشته مجموعه پویش فکری توسعه از سه منبع هزینه اجرای فعالیت‌های خود را تامین کرده است: 

 1. حمایت‌های مالی مردمی و بخش خصوصی 
 1. فروش کتاب و سایر محصولات پویش فکری توسعه 
 1. انجام طرح‌های تحقیقاتی برای شرکت‌ها و نهادهای مختلف 

 

درصد تامین مالی پویش فکری توسعه در سال ۱۴۰۲ از هر یک از منابع فوق به صورت زیر است: 

درصد تامین مالی پویش فکری توسعه در سال 1402

 

مرتضی درخشان      

مدیر پویش فکری توسعه

اسفند ماه ۱۴۰۲ 

منبع تصویر

اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *Notice: Undefined index: redux_current_tab in /var/www/pooyeshfekri.com/htdocs/wp-content/themes/porto-child/footer.php on line 166