تگ - کودکی و توسعه

آثار شرکت‌کنندگان در اولین دوره جشنواره جوانه‌های توسعه

پس از پایان مهلت تمدید شده ارسال آثار به نخستین دوره جوانه-های توسعه (ساعت23:00 مورخ 20 فروردین1397)، دبیرخانه تعداد کل آثار را شامل 117 اثر اعلام می نماید . کلیه آثار شرکت کننده در نخستین جشنواره جوانه‌های توسعه، در...

فراخوان نخستین جشنواره‌ی جوانه‌های توسعه

از یکی بود یکی نبود تا بود و بود همیشه بود، دنیا همه‌اش یه شکل نبود. يك دنيا حرف براى گفتن داريم تا بتوانیم دنیا را آن طور که دلمان می‌خواهد بسازیم. می‌خواهيم خوب نگاه کنیم، خوب فکر کنیم...