تگ - کودکی و توسعه

آثار شرکت‌کنندگان در اولین دوره جشنواره جوانه‌های توسعه

پس از پایان مهلت تمدید شده ارسال آثار به نخستین دوره جوانه-های توسعه (ساعت۲۳:۰۰ مورخ ۲۰ فروردین۱۳۹۷)، دبیرخانه تعداد کل آثار را شامل ۱۱۷ اثر اعلام می نماید . کلیه آثار شرکت کننده در نخستین جشنواره جوانه‌های توسعه، در [...]

ادامه مطلب...

فراخوان نخستین جشنواره‌ی جوانه‌های توسعه

از یکی بود یکی نبود تا بود و بود همیشه بود، دنیا همه‌اش یه شکل نبود. یک دنیا حرف براى گفتن داریم تا بتوانیم دنیا را آن طور که دلمان می‌خواهد بسازیم. می‌خواهیم خوب نگاه کنیم، خوب فکر کنیم [...]

ادامه مطلب...