کودکی و توسعه

مدرسه رویایی (قصه توتو چان)

سفارش اینترنتی کتاب مدرسه رویایی (نسخه فیزیکی)   کتاب «مدرسه رویایی» قصه واقعی توتوچان، دختر کوچولوی ژاپنی، در دوران دبستان است. دخترکی که بعدها به یک شخصیت جهانی تبدیل شد. چرا او شخصیتی جهانی شد؟ چون مادرش تا بیست سال بعد...