کودکی و توسعه

کودکی و عصر طغیان 

مهدخت چرخشت (پژوهشگر پویش فکری توسعه، حوزه کودکی)  در گذار فرهنگی آنچه میان نسل‌هاست شکاف نیست، اقیانوس است!  تماشای گذر آب روان رودها همیشه منظره دل‌پذیری است. بی‌آنکه توجه کنیم این رود آرام و زلال، چند مرتبه طغیان را تجربه کرده...

مدرسه رویایی (قصه توتو چان)

سفارش اینترنتی کتاب مدرسه رویایی (نسخه فیزیکی)   کتاب «مدرسه رویایی» قصه واقعی توتوچان، دختر کوچولوی ژاپنی، در دوران دبستان است. دخترکی که بعدها به یک شخصیت جهانی تبدیل شد. چرا او شخصیتی جهانی شد؟ چون مادرش تا بیست سال بعد...