کافه توسعه

فایل صوتی درس گفتار «تربیت اقتصادی، حلقه مفقوده فرهنگ اقتصادی»

فایل صوتی درس گفتار «تربیت اقتصادی، حلقه مفقوده فرهنگ اقتصادی» در نشست چهاردهم کافه توسعه، در ادامه ارائه می‌گردد. این درس گفتار در ششم تیر ۱۳۹۷، توسط آقای دکتر مهدی طغیانی (عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان) ارائه شده است. برای...

فایل صوتی ارائه مقاله «گویا ببخشید دشوارترین حرف است»

فایل صوتی ارائه مقاله «گویا ببخشید دشوارترین حرف است» در نشست سیزدهم کافه توسعه، در ادامه ارائه می‌گردد. این مقاله در سی و یکم خرداد ۱۳۹۷، توسط آقای مهرداد فاضلی (پژوهشگر پویش فکری توسعه) ارائه شده است. برای دریافت فایل...

فایل صوتی ارائه مقاله «تشکل‌ها و ایجاد تعهد»

فایل صوتی ارائه مقاله «تشکل‌ها و ایجاد تعهد» در نشست دوازدهم کافه توسعه، در ادامه ارائه می‌گردد. این کتاب در بیست و سوم خرداد ۱۳۹۷، توسط آقای میرهادی حسینی کندلجی (پژوهشگر پویش فکری توسعه) ارائه شده است. برای دریافت فایل...

فایل صوتی ارائه کتاب «اقتصاد توسعه»

فایل صوتی ارائه کتاب «اقتصاد توسعه» در نشست یازدهم کافه توسعه، در ادامه ارائه می‌گردد. این کتاب در نهم خرداد ۱۳۹۷، توسط آقای اصلان قودجانی (پژوهشگر پویش فکری توسعه) ارائه شده است. برای دریافت فایل صوتی ارائه کتاب «اقتصاد توسعه»...

فایل صوتی ارائه کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟»

فایل صوتی ارائه کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟» در نشست دهم کافه توسعه، در ادامه ارائه می‌گردد. این کتاب در 2 خرداد ۱۳۹۷، توسط آقای سلمان قاراخانی (پژوهشگر پویش فکری توسعه) ارائه شده است. برای دریافت فایل صوتی ارائه کتاب...

فایل صوتی ارائه کتاب «نظریه توسعه؛ فرهنگ، اقتصاد، جامعه»

فایل صوتی ارائه کتاب «نظریه توسعه؛ فرهنگ، اقتصاد، جامعه» در نشست نهم کافه توسعه، در ادامه ارائه می‌گردد. این کتاب در 27 اردیبهشت ۱۳۹۷، توسط خانم وجیهه جلائیان (پژوهشگر پویش فکری توسعه) ارائه شده است. برای دریافت فایل صوتی ارائه...

فایل صوتی ارائه گزارش «جستارهایی در باب فرهنگ و توسعه»

فایل صوتی ارائه گزارش «جستارهایی در باب فرهنگ و توسعه» در نشست هشتم کافه توسعه، در ادامه ارائه می‌گردد. این گزارش در بیستم اردیبهشت ۱۳۹۷، توسط خانم سارا مدنیان ارائه شده است. برای دریافت فایل صوتی ارائه گزارش «جستارهایی در...

فایل صوتی ارائه کتاب «موانع توسعه سیاسی در ایران»

فایل صوتی ارائه کتاب «موانع توسعه سیاسی در ایران» در نشست هفتم کافه توسعه، در ادامه ارائه می‌گردد. این کتاب در سیزدهم اردیبهشت ۱۳۹۷، توسط آقای ابراهیم غلامی ارائه شده است. برای دریافت فایل صوتی ارائه کتاب «موانع توسعه...

فایل صوتی ارائه مقاله «زبان راهی نرم به سوی توسعه»

فایل صوتی ارائه مقاله «زبان، راهی نرم به سوی توسعه» در نشست ششم کافه توسعه، در ادامه ارائه می‌گردد. این مقاله در ششم اردیبهشت ۱۳۹۷، توسط خانم دکتر مهنوش مانی ارائه شده است. برای دریافت فایل صوتی ارائه مقاله «زبان راهی...

فایل صوتی ارائه کتاب «تحقق تجدد در ایران و ژاپن»

فایل صوتی ارائه کتاب «تحقق تجدد در ایران و ژاپن» در نشست پنجم کافه توسعه، در ادامه ارائه می‌گردد. این کتاب در یازدهم فروردین ۱۳۹۷، توسط خانم نفیسه جنتی ارائه شده است. برای دریافت فایل صوتی ارائه کتاب «تحقق تجدد...


Notice: Undefined index: redux_current_tab in /var/www/pooyeshfekri.com/htdocs/wp-content/themes/porto-child/footer.php on line 166