پادکست رصدخونه

پادکست رصدخونه

در پادکست رصدخونه توی چند دقیقه با یک یا چند شاخص توسعه آشنا میشیم و یک موضوع رو بررسی می‌کنیم. ما سعی می‌کنیم وضعیت ایران رو در بین کشورهای جهان در هر یک از شاخص‌ها بررسی کنیم و نتیجه اون رو خیلی خلاصه به شما بگیم.

 

قسمت ۰: بازگشایی مفهوم توسعه

قسمت ۱: مهاجرت

قسمت ۲: برابرای جنسیتی

قسمت ۳: بهره وری انرژی

قسمت ۴: نوآوری

قسمت ۵: آزادی بیان

قسمت ۶: جامعه مدنی

قسمت ۷: شادی

قسمت ۸: برای آزادی

قسمت ۹: شفافیت