حمایت از پویش

سلام حامی عزیز

توسعه ایران همچون کودکیست که برای راه رفتن نیاز به حمایت دارد. گاهی با زمان و عمر، گاهی با دانش و اعتبار و گاهی هم با حمایت مالی میتوان به این کودک راه رفتن آموخت و او را در این مسیر سخت و پیچیده همراهی کرد.

همانطور که می‌دانید، پویش فکری توسعه مبتنی بر درآمدهای فروش کتاب و حمایت‌های مردمی به فعالیت‌های توسعه‌خواهانه خود ادامه می‌دهد و با همیاری شما دوستان، برنامه‌ها و پژوهش‌های متعددی را برنامه‌ریزی می‌کند. در این مسیر دشوار که نهادهای دولتی هیچ نقشی در آن نداشته‌اند، حمایت شما از هر یک از برنامه‌ها و فعالیت‌های پویش فکری توسعه‌، می‌تواند گامی در جهت روشن شدن مسیر توسعه ایران فراهم کند.

با همراهی خود فانوسی در مسیر تحقق توسعه ایران روشن کنید.
قدردان همراهی شما هستیم.


Notice: Undefined index: redux_current_tab in /var/www/pooyeshfekri.com/htdocs/wp-content/themes/porto-child/footer.php on line 166