تگ - امیر نیک‌پی

قومیت، همبستگی و توسعه

میزگرد «قومیت، همبستگی و توسعه»، در تاریخ ۲۵ آذر ۹۸ با ارائه خانم دکتر ندا کردونی و حضور اساتید بزرگوار - دکتر امیر نیک‌پی و دکتر محسن رنانی - برگزار شد. در این میزگرد که به همت پویش فکری...