بایگانی ماهانه: قالب تاریخ آرشیو به صورت ماهانه

رادیو توسعه: صربستان؛ افق جدید

فایل صوتی قسمت‌‌‌‌ سی‌ و سوم و سی و چهارم رادیو توسعه را با موضوع کشور صربستان از طریق پیوند زیر دریافت کنید: صربستان: افق جدید قسمت یک: فرهنگ، سبک زندگی و توسعه https://st.pooyeshfekri.com/radio-tosee/radio-tosee33.mp3 قسمت دو: حقوق حیوانات و توسعه https://st.pooyeshfekri.com/radio-tosee/radio-tosee34.mp3

ادامه مطلب...

توسعه از دیدگاه ادوارد شیلز

چهاردهمین جلسه از سلسله نشست های مقالات عمومی پویش فکری توسعه در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۸ با ارائه نظریه ادوارد شیلز برگزار شد. ارائه این مقاله را آقای دکتر داوود نجفی عهده دار بودند. در این جلسه آقایان دکتر [...]

ادامه مطلب...

رادیو توسعه: مجارستان؛ اروپا با رنگ آسیا

فایل صوتی قسمت‌‌‌‌‌های سی‌ و یکم و سی و دوم رادیو توسعه را با موضوع کشور مجارستان از طریق پیوندهای زیر دریافت کنید: مجارستان: اروپا با رنگ آسیا قسمت یک: مجارستان و توسعه https://st.pooyeshfekri.com/radio-tosee/radio-tosee31.mp3 قسمت دو: هنر و توسعه https://st.pooyeshfekri.com/radio-tosee/radio-tosee32.mp3

ادامه مطلب...

رادیو توسعه: اتریش؛ نوای دلنشین آموزش

فایل صوتی قسمت‌‌‌‌ سی‌ام رادیو توسعه را با موضوع کشور اتریش از طریق پیوند زیر دریافت کنید: اتریش: نوای دلنشین آموزش موضوع: توسعه و آموزش https://st.pooyeshfekri.com/radio-tosee/radio-tosee30.mp3

ادامه مطلب...

توسعه از دیدگاه دارون عجم اوغلو

سیزدهمین نشست از سلسله جلسات مقالات عمومی توسعه در تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۹۸ با گفتگو درباره نظریه دارون عاصم‌اوغلو برگزار شد. دارون عاصم‌اوغلو، اقتصاددان آمریکایی، متولد ترکیه با تبار ارمنی است.  ارائه مقاله را آقای دکتر حمیدرضا حاجی بابایی [...]

ادامه مطلب...