گروه‌های پژوهشی

گروه مطالعات اقتصادی

«گروه مطالعات اقتصادی توسعه» گروهی متشکل از چند نفر از اعضای پویش است که به سرپرستی مدیر گروه، در ارتباط با حوزه‌های اقتصادی توسعه، به فعالیت‌های پژوهشی می‌پردازند.

اعضا

 • رضا مجیدزاده
 • دکتر مرتضی درخشان
 • دکتر هادی حسینی
 • دکتر عباد تیموری
 • اصلان قودجانی
 • سلمان قاراخانی
 • عبدالصمد رحمانی
 • نفیسه جنتی
 • زهرا منتظری
 • نیلوفر رحمانی
 • نجمه آزادوار
 • دکتر عبدالحمید معرفی