گفت‌وگوهای توسعه

روایت مقصود

دومین دور «گفت‌وگوهای توسعه» پیرامون اندیشه‌های توسعه‌ای دکتر مقصود فراستخواه هفته گذشته پایان یافت. در این نشست‌ها مباحث متعدد و جذابی مطرح شد. شاید محوری‌ترین ایده فراستخواه حول مساله توسعه ایران را بتوان ایده «کنشگران مرزی»‌ دانست. فراستخواه معتقد است جامعه بدون وجود تعداد زیادی کنشگر مرزی،‌ نمی‌تواند از بحران‌های خود عبور کند. منظور او از کنشگران مرزی نیز نخبگانی است که در حکومت حضور دارند اما انگیزه، توان و جسارت تعامل با جامعه و نهادهای مدنی را هم [...]

ادامه مطلب...

روایت محمود

نخستین دور از سلسله «گفت‌وگوهای توسعه» به مدیریت و دبیری دکتر محسن رنانی و با اهتمام و برنامه‌ریزی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در در مهر و آبان سال جاری برگزار شد. هدف این نشست‌ها استخراج «روایت صاحب نظران ایرانی» از مساله توسعه نیافتگی ایران است. نخستین صاحب نظر انتخاب شده، دکتر محمود سریع القلم بود. در گام اول تعدادی از یاران «پویش فکری توسعه» به عنوان گروه بازخوانی، تمامی منشورات دکتر سریع القلم (شامل کتابها، مقامات، مصاحبه‌ها، سخنرانی‌ها و یادداشت ها) [...]

ادامه مطلب...