فایل صوتی ارائه کتاب «تاریخچه خوشبختی»

فایل صوتی ارائه کتاب «تاریخچه خوشبختی» در نشست بیستم کافه توسعه، در ادامه ارائه می‌گردد. این کتاب در بیستم مرداد ماه ۱۳۹۷، توسط خانم الهام فخرایی (پژوهشگر پویش فکری توسعه) ارائه شده است. حاضران ویژه نشست: دکتر محسن رنانی و دکتر علیرضا شیری برای دریافت فایل صوتی ارائه کتاب «تاریخچه خوشبختی» کلیک کنید (حجم فایل: ۲۴ مگابایت)

ادامه مطلب...

برگزاری بیستمین نشست کافه توسعه

بیستمین نشست کافه توسعه با ارائه کتاب «تاریخچه خوشبختی» توسط خانم الهام فخرایی در روز شنبه بیستم مرداد ماه ۱۳۹۷ برگزار می‌شود. لینک ورود به جلسه: https://global.gotomeeting.com/join/972449893 افرادی که در نشست‌های کافه توسعه، به عنوان شنونده شرکت می‌کنند، ملزم به رعایت موارد زیر هستند: ۱- افراد شرکت کننده در نشست‌های کافه توسعه فقط می‌توانند به عنوان شنونده شرکت کنند، اگر شرکت کنندگان قصد صحبت در جلسه ای را دارند قبل از جلسه باید با دبیر برگزاری جلسات (خانم چرخشت : ۰۹۰۵۹۷۹۱۴۷۸) هماهنگی‌های لازم [...]

ادامه مطلب...

فایل صوتی ارائه کتاب «جامعه مدنی، دولت و نوسازی در ایران معاصر»

فایل صوتی ارائه کتاب «جامعه مدنی، دولت و نوسازی در ایران معاصر» در نشست نوزدهم کافه توسعه، در ادامه ارائه می‌گردد. این مقاله در سیزدهم مرداد ماه ۱۳۹۷، توسط آقای داود نجفی (پژوهشگر پویش فکری توسعه) ارائه شده است. برای دریافت فایل صوتی ارائه کتاب «جامعه مدنی، دولت و نوسازی در ایران معاصر» کلیک کنید (حجم فایل: ۲۴ مگابایت)

ادامه مطلب...

فایل صوتی ارائه مقاله «تورم حقوق، مانعی در برابر توسعه حقوقی»

فایل صوتی ارائه مقاله «تورم حقوق، مانعی در برابر توسعه حقوقی» در نشست هجدهم کافه توسعه، در ادامه ارائه می‌گردد. این مقاله در ششم مرداد ماه ۱۳۹۷، توسط آقای علی برجیان (پژوهشگر پویش فکری توسعه) ارائه شده است. برای دریافت فایل صوتی ارائه مقاله «تورم حقوق، مانعی در برابر توسعه حقوقی» کلیک کنید (حجم فایل: ۲۴ مگابایت)

ادامه مطلب...

فایل صوتی ارائه کتاب «دروغ / اراده‌ آزاد»

فایل صوتی ارائه خلاصه کتاب «دروغ / اراده آزاد» در نشست هفدهم کافه توسعه، در ادامه ارائه می‌گردد. این کتاب در سی ام تیر ۱۳۹۷، توسط خانم الهام فخرایی (پژوهشگر پویش فکری توسعه) ارائه شده است. برای دریافت فایل صوتی ارائه کتاب «دروغ / اراده آزاد» کلیک کنید (حجم فایل: ۲۰ مگابایت)

ادامه مطلب...

فایل صوتی درس گفتار «امکان یا عدم امکان توسعه ایران به لحاظ بنیادی و تاریخی»

فایل صوتی درس گفتار «امکان یا عدم امکان توسعه ایران به لحاظ بنیادی و تاریخی» در نشست شانزدهم کافه توسعه، در ادامه ارائه می‌گردد. این درس گفتار در ۲۳ تیر ۱۳۹۷، توسط دکتر مسعود حمزه ارائه شده است. برای دریافت فایل صوتی درس گفتار «امکان یا عدم امکان توسعه ایران به لحاظ بنیادی و تاریخی» کلیک کنید (حجم فایل: ۲۹ مگابایت)

ادامه مطلب...

فایل صوتی ارائه کتاب «تربیت چه چیز نیست؟»

فایل صوتی ارائه کتاب «تربیت چه چیز نیست؟» در نشست پانزدهم کافه توسعه، در ادامه ارائه می‌گردد. این مقاله در شانزدهم تیر ۱۳۹۷، توسط آقای حسین قربانی (پژوهشگر پویش فکری توسعه) ارائه شده است. برای دریافت فایل صوتی ارائه کتاب «تربیت چه چیز نیست؟» کلیک کنید (حجم فایل: ۲۳ مگابایت)

ادامه مطلب...

فایل صوتی درس گفتار «تربیت اقتصادی، حلقه مفقوده فرهنگ اقتصادی»

فایل صوتی درس گفتار «تربیت اقتصادی، حلقه مفقوده فرهنگ اقتصادی» در نشست چهاردهم کافه توسعه، در ادامه ارائه می‌گردد. این درس گفتار در ششم تیر ۱۳۹۷، توسط آقای دکتر مهدی طغیانی (عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان) ارائه شده است. برای دریافت فایل صوتی درس گفتار «تربیت اقتصادی، حلقه مفقوده فرهنگ اقتصادی» کلیک کنید (حجم فایل: ۲۲ مگابایت) برای دریافت فایل پاورپوینت ارائه این درس‌گفتار کلیک کنید.

ادامه مطلب...

فایل صوتی ارائه مقاله «گویا ببخشید دشوارترین حرف است»

فایل صوتی ارائه مقاله «گویا ببخشید دشوارترین حرف است» در نشست سیزدهم کافه توسعه، در ادامه ارائه می‌گردد. این مقاله در سی و یکم خرداد ۱۳۹۷، توسط آقای مهرداد فاضلی (پژوهشگر پویش فکری توسعه) ارائه شده است. برای دریافت فایل صوتی ارائه مقاله «گویا ببخشید دشوارترین حرف است» کلیک کنید (حجم فایل: ۲۰ مگابایت)

ادامه مطلب...

فایل صوتی ارائه مقاله «تشکل‌ها و ایجاد تعهد»

فایل صوتی ارائه مقاله «تشکل‌ها و ایجاد تعهد» در نشست دوازدهم کافه توسعه، در ادامه ارائه می‌گردد. این کتاب در بیست و سوم خرداد ۱۳۹۷، توسط آقای میرهادی حسینی کندلجی (پژوهشگر پویش فکری توسعه) ارائه شده است. برای دریافت فایل صوتی ارائه مقاله «تشکل‌ها و ایجاد تعهد» کلیک کنید (حجم فایل: ۲۱ مگابایت)

ادامه مطلب...