مقالات توسعه

زبان، راهی نرم به سوی توسعه

فایل پی‌دی‌اف مقاله «زبان، راهی نرم به سوی توسعه» در ادامه ارائه می‌گردد. این مقاله توسط  پژوهشگران پویش فکری توسعه، مهنوش مانی و مهرداد فاضلی نگاشته شده است. این مقاله به یکی از بحث‌های مربوط به توسعه نرم یعنی زبان، نگاهی می‌اندازد و توسعه‌ای از جنش گفتگو و به مثابه کلام. بنابراین زبان با این دیدگاه که در توسعه اهمیت دارد یکی از مفاهیم کلیدی مقاله حاضر استو مقاله، ابتدا به تعریف زبان می‌پردازد و سپس سعی در تبیین رابطه [...]

ادامه مطلب...