رادیو توسعه: از سرزمین‌های شمالی؛ فنلاند

فایل صوتی قسمت‌های ششم وهفتم رادیو توسعه را از طریق پیوندهای زیر دریافت کنید: از سرزمین‌های شمالی؛ فنلاند قسمت اول: حاکمیت قانون و ارتباطات اجتماعی قسمت دوم: نظام آموزشی

ادامه مطلب...

رادیو توسعه: جغرافیای سرد، دلهای گرم؛ کانادا

فایل صوتی قسمت چهارم و پنجم رادیو توسعه را از طریق پیوندهای زیر دریافت کنید: الفبای توسعه؛ کانادا (قسمت اول: نظام آموزشی) جغرافیای سرد، دلهای گرم (قسمت دوم: روابط میان فردی)

ادامه مطلب...

رادیو توسعه: سفر به سرزمین عاشقان؛ فرانسه

فایل صوتی قسمت اول تا سوم رادیو توسعه را از طریق پیوندهای زیر دریافت کنید: سفر به سرزمین عاشقان؛ فرانسه (قسمت اول: اعتراضات مدنی) سفر به سرزمین عاشقان؛ فرانسه (قسمت دوم: حقوق شهروندی و رعایت قوانین) سفر به سرزمین عاشقان؛ فرانسه (قسمت سوم: حقوق شهروندی و رعایت قوانین)

ادامه مطلب...