رادیو توسعه: مالزی؛ زیر پرچم تنوع فرهنگی

فایل صوتی قسمت‌‌‌های بیست و دوم، بیست و سوم و بیست و چهارم رادیو توسعه را با موضوع کشور مالزی از طریق پیوندهای زیر دریافت کنید: مالزی: زیر پرچم تنوع فرهنگی تحمل تفاوت‌ها و توسعه آرامش و توسعه توسعه و تسامح فرهنگی

ادامه مطلب...

رادیو توسعه: رنگستان هزارآیین؛ هند

فایل صوتی قسمت‌‌های هشتم و سیزدهم و بیست‌ویکم رادیو توسعه را با موضوع کشور هند از طریق پیوندهای زیر دریافت کنید: رنگستان هزارآیین؛ هند تاریخ استقلال هند ساده زیستی و صبر اجتماعی همبستگی اجتماعی

ادامه مطلب...

رادیو توسعه: کره، با رنگ شرق به طعم غرب

فایل صوتی قسمت‌ هفدهم، هجدهم و نوزدهم رادیو توسعه را از طریق پیوندهای زیر دریافت کنید: کره، با رنگ شرق به طعم غرب قسمت اول: معبد تن قسمت دوم: سخت کوشی قسمت سوم: تکنولوژی و توسعه پایدار

ادامه مطلب...

رادیو توسعه: آسمان پرباران؛ انگلیس

فایل صوتی قسمت‌ چهاردهم و پانزدهم رادیو توسعه را از طریق پیوند زیر دریافت کنید: آسمان پرباران؛ انگلیس قسمت اول: محیط آموزشی قسمت دوم: به کار بستن دانش

ادامه مطلب...

رادیو توسعه: بر کرانه اروپا؛ پرتغال

فایل صوتی قسمت‌‌های دهم تا دوازدهم رادیو توسعه را از طریق پیوند زیر دریافت کنید: بر کرانه اروپا؛ پرتغال قسمت اول: سرمایه های نمادین قسمت دوم: موسیقی و توسعه قسمت سوم: ورزش و توسعه

ادامه مطلب...

رادیو توسعه: از سرزمین‌های شمالی؛ فنلاند

فایل صوتی قسمت‌های ششم وهفتم رادیو توسعه را از طریق پیوندهای زیر دریافت کنید: از سرزمین‌های شمالی؛ فنلاند قسمت اول: حاکمیت قانون و ارتباطات اجتماعی قسمت دوم: نظام آموزشی

ادامه مطلب...

رادیو توسعه: جغرافیای سرد، دلهای گرم؛ کانادا

فایل صوتی قسمت چهارم و پنجم رادیو توسعه را از طریق پیوندهای زیر دریافت کنید: الفبای توسعه؛ کانادا (قسمت اول: نظام آموزشی) جغرافیای سرد، دلهای گرم (قسمت دوم: روابط میان فردی)

ادامه مطلب...