تحقق تجدد در ایران و ژاپن: رویا یا واقعیت

فایل پی‌دی‌اف معرفی کتاب «تحقق تجدد در ایران و ژاپن: رویا یا واقعیت» نوشته‌ محسن دوازده امامی در ادامه ارائه می‌گردد. این کتاب توسط خانم نفیسه جنتی (پژوهشگر پویش فکری توسعه) معرفی و خلاصه شده است. ایده محوری کتاب «تحقق تجدد در ایران و ژاپن»، کارکرد و تعامل نخبگان دو کشور ژاپن و ایران در نیمه دوم قرن نوزدهم با مسئله تجدد و تحولات غرب است. قرن نوزدهم مقطع مهمی در تاریخ کشور‌هایی همچون ایران و ژاپن است، چرا‌که اوضاع جدیدی [...]

ادامه مطلب...

تاریخچۀ خوشبختی

فایل پی‌دی‌اف معرفی کتاب «تاریخچۀ خوشبختی» نوشته‌ نیکلاس وایت و ترجمه خشایار دیهیمی در ادامه ارائه می‌گردد. این کتاب توسط خانم الهام فخرایی (پژوهشگر پویش فکری توسعه) معرفی و خلاصه شده است. ارسطو از قول سولون قانون‌گذار مشهور آتنی می‌گوید: «هیچ‌کس را تا هنگامی که در قید حیات است، خوشبخت مخوان». البته این نقل قول در ابتدا عجیب به‌نظر می‌رسد، همچنان‌که نیکلاس وایت در ادامه با طرح مثالی از گفت‌و‌گوی دو زن در خصوص خوشبختی و پاسخ یکی از آنها [...]

ادامه مطلب...

فایل صوتی ارائه کتاب «تاریخچه خوشبختی»

فایل صوتی ارائه کتاب «تاریخچه خوشبختی» در نشست بیستم کافه توسعه، در ادامه ارائه می‌گردد. این کتاب در بیستم مرداد ماه ۱۳۹۷، توسط خانم الهام فخرایی (پژوهشگر پویش فکری توسعه) ارائه شده است. حاضران ویژه نشست: دکتر محسن رنانی و دکتر علیرضا شیری برای دریافت فایل صوتی ارائه کتاب «تاریخچه خوشبختی» کلیک کنید (حجم فایل: ۲۴ مگابایت)

ادامه مطلب...

دروغ / اراده‌ آزاد

فایل پی‌دی‌اف معرفی کتاب «دروغ / اراده‌ آزاد» نوشته‌ی سام هریس در ادامه ارائه می‌گردد. این کتاب توسط خانم الهام فخرایی (پژوهشگر پویش فکری توسعه) معرفی و خلاصه شده است. سام هریس در این کتاب در دو رساله جداگانه یک‌بار از منظر «دروغ» و بار دیگر از منظر «اراده آزاد» به موضوع «حقیقت» می پردازد. وی در بخش «دروغ» نشان مي‌دهد که صادق‌بودن چه مزایایی دارد و صرفاً با گفتن حقیقت است که می توان تا‌‌حدِ‌ِّ‌زیادی از رنج، شرمندگی و [...]

ادامه مطلب...

فایل صوتی ارائه کتاب «دروغ / اراده‌ آزاد»

فایل صوتی ارائه خلاصه کتاب «دروغ / اراده آزاد» در نشست هفدهم کافه توسعه، در ادامه ارائه می‌گردد. این کتاب در سی ام تیر ۱۳۹۷، توسط خانم الهام فخرایی (پژوهشگر پویش فکری توسعه) ارائه شده است. برای دریافت فایل صوتی ارائه کتاب «دروغ / اراده آزاد» کلیک کنید (حجم فایل: ۲۰ مگابایت)

ادامه مطلب...

امکان یا عدم امکان توسعه ایران به لحاظ بنیادی و تاریخی

فایل پی‌دی‌اف مقاله «امکان یا عدم امکان توسعه ایران به لحاظ بنیادی و تاریخی» در ادامه ارائه می‌گردد. این مقاله توسط دکتر مسعود حمزه نگاشته شده است. در مقدمه مقاله آمده است: «به لحاظ تاریخی امر توسعه در پیوند معناداری با مدرنیته قرار دارد و مدرنیته پیش از آنکه امری فناورانه، علمی، اجتماعی و اقتصادی باشد موضوعی فکری و اندیشه ای است که زادگاه و رویشگاه آن غرب است. به این اعتبار در هرگونه بحث اساسی پیرامون توسعه، اولین گام [...]

ادامه مطلب...

مفهوم توسعه در پنج اقلیم حضور

فایل پی‌دی‌اف مقاله «مفهوم توسعه در پنج اقلیم حضور» در ادامه ارائه می‌گردد. این مقاله توسط خانم سیمین مشکواتی (پژوهشگر پویش فکری توسعه) نگاشته شده است. این نوشتار تلاش دارد موضوع «توسعه» را که دستاوردی مدرن است، از ديدگاه تبارشناسانه شایگان به شعر فارسی نظاره کند. شعر در ایران نه‌تنها ارزشی همیشگی بوده، بلکه حتی از دیرباز پاسبان فرهنگ و هویت ایرانی بوده است. مفهوم «توسعه» در رقابت و جدالی ظریف با فرهنگ است، اما به ظاهر خود را فرهنگ [...]

ادامه مطلب...

فایل صوتی درس گفتار «امکان یا عدم امکان توسعه ایران به لحاظ بنیادی و تاریخی»

فایل صوتی درس گفتار «امکان یا عدم امکان توسعه ایران به لحاظ بنیادی و تاریخی» در نشست شانزدهم کافه توسعه، در ادامه ارائه می‌گردد. این درس گفتار در ۲۳ تیر ۱۳۹۷، توسط دکتر مسعود حمزه ارائه شده است. برای دریافت فایل صوتی درس گفتار «امکان یا عدم امکان توسعه ایران به لحاظ بنیادی و تاریخی» کلیک کنید (حجم فایل: ۲۹ مگابایت)

ادامه مطلب...

چه سخت است عذرخواهی کنیم: تفاوت‌های فرهنگی در عذرخواهی اثربخش

فایل پی‌دی‌اف مقاله «چه سخت است عذرخواهی کنیم: تفاوت‌های فرهنگی در عذرخواهی اثربخش» نوشته شفا، هارینک و المرز و با ترجمه مهرداد فاضلی در ادامه ارائه می‌گردد. در بخشی از مقاله آمده است: عذرخواهی می‌تواند اثرات مطلوبی بر کاهش خشم قربانی داشته و منجر به بخشش شود. در پژوهش حاضر، به بررسی نحوه ارتباط دو مؤلفه اصلی عذرخواهی، یعنی «پذیرفتن خطا» و «ابراز پشیمانی»، با ارزش‌های فرهنگی متفاوت پرداخته شده است که شامل کرامت و آبرو هستند. نتایج این پژوهش نشان [...]

ادامه مطلب...

تربیت چه چیز نیست؟

فایل پی‌دی‌اف معرفی کتاب «تربیت چه چیز نیست؟» نوشته عبدالعظیم کریمی در ادامه ارائه می‌گردد. این کتاب توسط آقای حسین قربانی (پژوهشگر پویش فکری توسعه) معرفی شده است. در بخشی از معرفی کتاب آمده است «کانت نیز همچون «روسو» می‌خواهد که از آموختن اندیشه‌ها خودداری کنیم و این مانع بزرگی است برای «اندیشه ورزی». آموختن اندیشه‌ها وسیله است، چون با نظریات، نگرش‌ها و یافته‌های علمی آشنا می‌شویم و «دام» است چون این گونه اطلاعات بیرونی مانع کشف معرفت درونی می‌شود. [...]

ادامه مطلب...