ناصر فکوهی

گفت‌وگوهای توسعه با دکتر ناصر فکوهی

دکتر ناصر فکوهی استاد گروه انسان‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران هستند. ایشان تجربه حضور و مشارکت در انجمن بین‌المللی جامعه‌شناسی، جامعه بین‌المللی مطالعات ایران و انجمن جامعه‌شناسی ایران را دارند. دکتر فکوهی علاوه بر تدریس به تالیف و ترجمه نیز مشغول هستند و ترجمه آثار نویسندگانی چون رولان بارت، رومن رولان، و پیر بوردیو در میان آثار ایشان دیده می‌شود. وبگاه “انسان‌شناسی و فرهنگ” که توسط ایشان راه‌اندازی شده و مدیریت می‌شود یکی از پربیننده‌ترین وبگاههای علمی و چند رشته‌ای است که بیش از ۴ الی ۵ هزار بازدید کننده در روز دارد. ایشان دکترای خود را در رشته انسان‌شناسی سیاسی در دانشگاه پاریس در سال ۱۳۷۳ به اتمام رساندند.

حوزه‌ اصلی مورد علاقه دکتر فکوهی آسیب‌شناسی اجتماعی ایران معاصر به کمک علم انسان‌شناسی است که در بطن آن موضوعاتی نظیر هویت محلی و جهانی، فرهنگ، اسطوره، خشونت، شهر و شهرنشینی، کار و فراغت، فیلم و سینما، نظام دانشگاهی، و توسعه مورد توجه قرار گرفته‌اند. دکتر فکوهی را می‌توان یک فعال رسانه‌ای نیز نامید چراکه انبوهی از مصاحبه‌ها، گفتگوها، سخنرانی‌ها و مقالات ژورنالیستی در پرونده ایشان وجود دارد. آثاری که در روزنامه‌هایی چون شرق، سرمایه، همشهری و مجله مهرنامه منتشر شده اند و برخی از آنها در قالب کتاب نیز گرداوری و چاپ شده‌اند.

عنوان کتاب‌ها جزئیات
در هزار توهای نظم جهانی نشر نی ، ۱۳۸۵
توسعه و انسان شناسی کاربردی نقد افکار، ۱۳۸۹
 از فرهنگ تا توسعه(توسعه سیاسی، اجتماعی،اقتصادی در ایران) فردوس، ۱۳۹۲
صد و یک پرسش از فرهنگ تیسا،۱۳۹۴
همسازی و تعارض در هویت و قومیت گل آذین،۱۳۸۹
پاره‌های انسان‌شناسی (مجموعه مقاله‌های کوتاه، نقدها و گفت و گوهای انسان‌شناختی نشر نی، ۱۳۸۵
انسان‌شناسی شهری نشر نی
اسطوره شناسی سیاسی: مقالاتی در زمینه هنر، اسطوره، قدرت فردوس، ۱۳۷۸
انسان‌شناسی هنر، زیبایی، قدرت، اساطیر ثالث، ۱۳۹۲
انسان شناسی فرهنگی شهر تهران تیسا، ۱۳۹۵
دانشگاهی که بود

 

پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم،۱۳۹۷

 

عنوان مقالات جزئیات
کاربرد انسان شناسی سیاسی درکشورهای درحال توسعه. جامعه شناسی هنر و ادبیات- نامه علوم اجتماعی سابق ۱۱، ۱۱
فرآیندهای فرهنگی معاصر و پیامدهای آنها در حوزه انسان‌شناسی جامعه شناسی هنر و ادبیات- نامه علوم اجتماعی سابق، ۱۳۷۸
انسان شناسی گفتگو : پویایی ممنوعیت ها و تعلق ها در حوزه مبادله مجله انجمن جامعه شناسی ایران،۱۳۸۳
کاربردی کردن فرهنگ مردمی ( فولکلور ) : راهی برای مدرنیته ایرانی فرهنگ عمومی، ۱۳۸۶، ۲۲-۲۱
تبیین یک الگوی هویتی ترکیبیِ شهری در جهت پیشرفت و توسعه کشور برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، بهار ۱۳۹۴
تقویت اخلاق شهرورندی راهی برای گذار به مردم سالاری مشارکتی مجله مطالعات اجتماعی ایران، دوره ۳، ۱۳۸۸
یک تصور واهی، یک بحران جهانی؛ تسلط اقتصادی و فناوری بر سیستم های فرهنگی و اجتماعی سوژه اندیشه، شماره ۵۸ و ۵۹، ص ۱۴۰-۱۳۷. ۱۳۹۱
مطالعه جامعه شناختی، انسان شناختی فرهنگ قومی، اجتماعی برخی از مناطق آذری نشین ایران و نقش آن در توسعه اقتصادی- فرهنگی مجله مطالعات جامعه شناختی، شماره ۳۹، ص ۱۲۸-۱۰۵. ۱۳۹۰
وجدان کاری، یک هنجار فرهنگی مجله فرهنگ مردم ایران، شماره ۲۲ و ۲۳، ص ۵۰-۳۳. ۱۳۸۹
فرهنگ و توسعه کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره ۳۰ و ۲۹، ص ۱۱-۱۰. ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹
خرده فرهنگ‌های اقلیتی و سبک زندگی، روندها و چشم‌اندازها مجله تحقیقات فرهنگی ایران، دوره ۱، ۱۳۸۷
نقش زبان و هویت‌های قومی و محلی در توسعه نظام آموزش عالی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، دوره ۳، شماره۹، ۱۳۸۶
پایان دموکراسی (نقد کتاب) مجله انسان‌شناسی، دوره ۱، شماره ۱، ۱۳۸۱
گذاری بر کودکی در موزه‌ای مدرن مجله تندیس، شماره ۳۲۶. ۱۳۹۵
کاربردی کردن فرهنگ مردم، راهی برای مدرنیته مجله فرهنگ مردم، شماره ۲۱ و ۲۲، ص ۶-۳. ۱۳۸۶
انسان شناسی و موسیقی کتاب ماه هنر، شماره ۱۱، ص ۵-۳. ۱۳۷۸
 خشونت و جامعه کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره ۴۲ و ۴۱، ص ۲۸-۲۶. ۱۳۷۹
جهانی شدن و فرهنگ مجله نامه انسان شناسی، شماره ۳، ص ۲۱۴-۲۰۷. ۱۳۸۲
دویست سال استدلال علیه ترقی خواهی کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره ۸۲، ۱۳۸۳
هنر عامه، هنر مردمی، جامعه ی فولک و جامعه شهری کتاب ماه هنر، شماره ۸۷ و ۸۸. ۱۳۸۴
فرهنگ ملی، فرهنگ‌های قومی، اجتماعی و بازار اقتصاد صنعتی، مجله جامعه شناسی ایران، شماره ۲۵، ۱۳۸۵
نگاهی بر تفکر اجتماعی معماری ایران در ایینه سنت و مدرنیته معماری و شهرسازی، ۱۳۷۶
مشکل اصلی همان تعارف ایرانی است مجله مترجم، ۱۳۸۷
جستار: نظام مالیاتی و توسعه پایدار مجله بورس، شماره ۴۹، بهمن ۱۳۸۴
دیدگاه: طبقه متوسط امیدها و واهمه‌ها مجله بورس، شماره ۴۲، ۱۳۸۳
دیدگاه: اقتصاد غیر رسمی: بیماری توسعه یا درمان توسعه نایافتگی مجله بورس، شماره ۳۵، ۱۳۸۱
بانک‌هایی برای فقرا (خرده اعتبارها و مدیریت فقر در کشورهای در حال توسعه)

 

بورس، ۲۶ ،۱۳۸۰

 

عنوان گفتگوها و سخنرانی‌ها جزئیات
توسعه و توانمند سازی بومی: گفتگو با ناصر فکوهی این گفتگو در دی ماه ۱۳۸۹ با سایت سرآمدان ۱۴۰۰ (مجمع تشخیص مصلحت نظام) به صورت الکترونیک انجام شده‌است

http://anthropology.ir/article/8415.html

نظری بر دوگانه جهانی شدن یا استقلال/ هویت ملی و بومی گزینی کالایی http://anthropologyandculture.com
گفت‌وگو با ناصر فکوهی: برای توسعه راهی جز برقراری عدالت جنسیتی نداریم https://www.cgie.org.ir/fa/news/141448
گفتگو با ناصر فکوهی: فرهنگ را با خرده مقاومت ‌می‌توان توسعه داد

۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

http://anthropologyandculture.com
سخنرانی توسعه نیافتگیِ توسعه در ایران همایش “بررسی تاریخی مسئلۀ توسعه در ایران”، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳
گفت‌وگو با ناصر فکوهی: انسان شناسی هنر چتری برای زیبایی، قدرت و اسطوره مجله اطلاعات حکمت و معرفت، سال دهم، شماره ۹، ۱۳۹۴
 انسان دانشگاهی، ایرانی و مشکل زبان مطالعات اجتماعی ایران، سال هشتم، شماره ۲، ۱۳۹۳
گفتمان جامعه مدنی با فرهنگ مجله تندیس، شماره ۲۵۴. ۱۳۹۲
فرهنگ و رسانه مجله اطلاعات حکمت و معرفت، سال پنجم، شماره ۲، ص ۱۲-۹. ۱۳۸۹
گفت و گو: قصد ما کمک به خودسازی فرهنگی است مجله آیینه خیال، شماره۲، ص ۱۰۷-۱۰۵. ۱۳۸۶
گفت و گو: توسعه فرهنگی و فرهنگ توسعه مجله نمایه پژوهش، شماره ۲۶-۲۵، ص ۱۴-۱. ۱۳۸۲
استراتژی توسعه از خلال توسعه دموکراسی فرهنگی همایش توسعه فرهنگی، آمل، خرداد ۳۱-۱، ۱۳۸۳
بی ریشه در ایران، ریشه‌دار در غرب (محافظه‌کاری در جهان امروز) خردنامه همشهری، ۱۳۸۵
میزگرد تنوع قومی در ایران، چالش‌ها و فرصت‌ها مجله مطالعات ملی، شماره ۹،  ۱۳۸۰

مدیر گفتگوهای توسعه: دکترمانی کلانی
مدیر تیم بازخوانی دکتر ناصر فکوهی: دکتر الهه شعبانی
دبیر علمی: دکتر محسن رنانی

اعضای تیم بازخوانی:
دکتر مهنوش مانی
سارا مدنیان
سیمین مشکواتی
دکتر مانی کلانی
دکتر محمدحسن مصطفوی

  • ۲ آبان ۱۳۹۷: اولین نشست تیم بازخوانی با دکتر ناصر فکوهی و بررسی خرده روایت استخراج شده ناصر فکوهی از مسئله توسعه در ایران
  • اولین جلسه از دور هفتم گفتگوهای توسعه با دکتر ناصر فکوهی، به تاریخ چهار شنبه ۲ آبان ماه، در پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، برگزار شد. در جلسه مذکور، متن “روایت ناصر از مسئله توسعه در ایران” که توسط مانی کلانی تجمیع و نگارش یافته، مورد بررسی قرارگرفت. خرده روایت نویسان این سری از گفتگوها خانم دکتر مهنوش مانی و خانم سیمین مشکواتی هستند که در تیم بازخوانی و به مدیریت خانم دکتر الهه شعبانی، فرآیند استخراج گزاره‌ها را همگی، و در کنار خانم سارا مدنیان و دکتر محمدحسن مصطفوی برعهده داشتند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *