گروه مطالعات اقتصادی

گروه مطالعات اقتصادی

«گروه مطالعات اقتصادی توسعه» گروهی متشکل از چند نفر از اعضای پویش است که به سرپرستی مدیر گروه، در ارتباط با حوزه‌های اقتصادی توسعه، به فعالیت‌های پژوهشی می‌پردازند.

اعضا

  • دکتر مرتضی درخشان
  • دکتر هادی حسینی
  • عباد تیموری
  • اصلان قودجانی
  • سلمان قاراخانی
  • عبدالصمد رحمانی
  • نفیسه جنتی
  • زهرا منتظری
  • نیلوفر رحمانی