گروه مطالعات اجتماعی

گروه مطالعات اجتماعی

«گروه مطالعات اجتماعی توسعه» گروهی متشکل از چند نفر از اعضای پویش است که به سرپرستی مدیر گروه، در ارتباط با حوزه‌های اجتماعی توسعه، به فعالیت‌های پژوهشی می‌پردازند.

اعضا

  • وجیهه جلائیان
  • نریمان محمدی
  • نیما بردیافر
  • مهری شاهزیدی
  • علی برجیان